பிரதி சபாநாயகராக ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவு..! - Sri Lanka Muslim

பிரதி சபாநாயகராக ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவு..!

Contributors
author image

Editorial Team

பிரதி சபாநாயகர் தெரிவுக்கான இரகசிய வாக்கெடுப்பு பாராளுமன்றில் இடம்பெற்றது .இதன் போது எடுக்கப்பட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில்  ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய பிரதி சபாநாயகராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team