புதிய அமைச்சரவை விபரங்கள்..! - Sri Lanka Muslim
Contributors

புதிய அமைச்சரவையின் 18 அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிகழ்வு தற்போது ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

1. தினேஷ் குணவர்தன – பொது நிர்வாகம், உள் விவகாரங்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி.

2. டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்றொழில் அமைச்சர்

3. கலாநிதி ரமேஷ் பத்திரன – கல்வி மற்றும் பெருந்தோட்ட அமைச்சர்

4. பிரசன்ன ரணதுங்க – பொது பாதுகாப்பு & சுற்றுலா துறை அமைச்சர்

5. திலும் அமுனுகம – போக்குவரத்து மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சர்

6. கனக ஹேரத் – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்

7. விதுர விக்கிரமநாயக்க – தொழிலாளர் அமைச்சர்

8. ஜனக வக்கும்புர – விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சர்

9. ஷெஹான் சேமசிங்க – வர்த்தகம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அமைச்சர்

10. மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா – நீர் வழங்கல் அமைச்சர்

11. விமலவீர திஸாநாயக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்புஅமைச்சர்

12. காஞ்சனா விஜேசேகர – சக்தி மற்றும் ஆற்றல் அமைச்சர்

13. தேனுக விதானகமகே -விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் அமைச்சர்

14. கலாநிதி நாலக கொடஹேவா – ஊடக அமைச்சர்

15. பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமண – சுகாதார அமைச்சர்

16. நசீர் அகமது – சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்

17. பிரமித பண்டார தென்னகோன் – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சர்

Web Design by Srilanka Muslims Web Team