புனித மஸித்துல் ஹரம் சரீபில் இவ்வாண்டு (2023) தராவீஹ் தொழுகைக்கான இமாம்கள்! - Sri Lanka Muslim

புனித மஸித்துல் ஹரம் சரீபில் இவ்வாண்டு (2023) தராவீஹ் தொழுகைக்கான இமாம்கள்!

Contributors

புனித மஸித்துல் ஹரம் சரீபில் இவ்வாண்டு (2023)  தராவீஹ் தொழுகையை நடத்தவுள்ள இமாம்கள் குறித்த விபரங்கள் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அஷ்ஷைக் யாஸர் அத்தூஸ்ரி

அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் அல் ஜுஹ்னீ

அஷ்ஷைக் அப்துர்ரஹ்மான் அஸ்ஸுதைஸ்

அஷ்ஷைக் பந்தர் பலீலா

அஷ்ஷைக் மாஹிர் அல் முஹைகலி

Web Design by Srilanka Muslims Web Team