பேருவளை கடற்கரையில் சுனாமி எனும் வதந்தியால் பரபரப்பு..! » Sri Lanka Muslim

பேருவளை கடற்கரையில் சுனாமி எனும் வதந்தியால் பரபரப்பு..!

Contributors
author image

Editorial Team

பேருவளை கடற்பரப்பில் சுனாமி என்னும் வதந்தியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டு மக்கள் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டம். பூரண தகவல் இன்னும் சில நேரத்தில்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team