மீரிகமவில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டிற்கு முன்பாக போராட்டம் நடத்தப்பட்டது..! - Sri Lanka Muslim

மீரிகமவில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டிற்கு முன்பாக போராட்டம் நடத்தப்பட்டது..!

Contributors

மீரிகமவில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோகிலா குணவர்தனவின் வீட்டிற்கு முன்பாக போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.
இவர் முன்னாள் அமைச்சர் சரண குணவர்தனவின் மனைவியாவார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team