முஸ்தலிபாவில் ஹாஜிகள் - Sri Lanka Muslim
Contributors
author image

Editorial Team

இறைவனிடம் தன்னை ஒப்படைக்க வந்த ஹாஜிகள் முஸ்தலிஃபாவில் இரவை கழித்தனர்.

செல்வ செழிப்பில் வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு எளிமையை கற்றுக்கொடுத்துள்ளது ஐந்தாவது கடமை…

mus mus-jpg2

Web Design by Srilanka Muslims Web Team