யூதர்களால் மூடி மறைக்கப்பட்ட மக்கா மதீனாவின் புகைப்படங்கள் - Sri Lanka Muslim

யூதர்களால் மூடி மறைக்கப்பட்ட மக்கா மதீனாவின் புகைப்படங்கள்

Contributors
author image

Junaid M. Fahath

இருபுகைப்படங்களிலும் பார்ப்பதற்குவெளிச்சம் போல காட்சியளிக்கும் இவைகள் மக்கா நகரமும்,மதீனா நகரமும் ஆகும்.

 

விண்வெளியிலிருந்து பார்க்கும் போது கஃபதுல்லாஹ் அமைந்திருக்கும் மக்கா மற்றும் மஸ்ஜிதுல் நபவி அமைந்திருக்கும் மதினா நகரங்கள் ஒளிபொருந்தியதாக காட்சியளிக்கின்றன.

 

சர்வதேச வின்வெளி நிலையத்திலிருந்து இரவு நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட படங்களே இவைகள்.

 

யூதர்களால் மூடி மறைக்கப்பட்ட இப்புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதை முழு உலகத்துக்கும் பரப்புவோம்.

makka1.jpg2

Web Design by Srilanka Muslims Web Team