வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்; யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை - Sri Lanka Muslim

வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்; யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை

Contributors
author image

Editorial Team

வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்
தமிழ் பெண்களிடம் பாரிய நிதி மோசடி
அவமானத்தின் உச்சத்தில் ஜாமிஆ நழிமிய்யா
யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை
வீடியோ – ஆவணங்களுடன் இன்று இரவு இலங்கை நேரம் 07 மணிக்கு சிறிலங்கா முஸ்லிம்ஸ் இணையத்தில் எதிர்பாருங்கள்

asmin

asmin

Web Design by Srilanka Muslims Web Team