வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்; யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை » Sri Lanka Muslim

வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்; யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை

asmin

Contributors
author image

Editorial Team

வட்டிக்கு பணம் பெற்ற ஐயுப் அஸ்மின்
தமிழ் பெண்களிடம் பாரிய நிதி மோசடி
அவமானத்தின் உச்சத்தில் ஜாமிஆ நழிமிய்யா
யாழ் பள்ளிவாசல், தமிழ் பெண்களால் முற்றுகை
வீடியோ – ஆவணங்களுடன் இன்று இரவு இலங்கை நேரம் 07 மணிக்கு சிறிலங்கா முஸ்லிம்ஸ் இணையத்தில் எதிர்பாருங்கள்

asmin

asmin

Web Design by The Design Lanka