வரவு-செலவுத்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் - Sri Lanka Muslim

வரவு-செலவுத்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

Contributors

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று வியாழக்கிழமை சமர்ப்பிக்கவிருக்கின்ற 2014  ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை சற்று முன்னர் அங்கீகாரமளித்துள்ளது.

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் அலரிமாளிகையில் கூடிய விசேட அமைச்சரவைக்கூட்டத்திலேயே இத்திட்டத்திற்கு அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team