ஹஜ் யாத்திரியர்களுக்கு உதவும் முகமாக ஆயிரக்கணக்கான முதலுவி வண்டிகள் தயார் (photo) - Sri Lanka Muslim

ஹஜ் யாத்திரியர்களுக்கு உதவும் முகமாக ஆயிரக்கணக்கான முதலுவி வண்டிகள் தயார் (photo)

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

அ(ண)ஸ்ஹான் ஹனீபா மதனீ


அல்லாஹ்வின் விருந்தாளிகளான ஹாஜிகளுக்கு பணிபுரியும் நிமித்தம் தயாராகவுள்ள முதலுதவி வண்டிகளும், ஏனைய பேரூந்து வண்டிகளும் மற்றும் ஹஜ் கடமைகள் நிறைவேற்றப்படவேண்டிய அரபா, மினா, முஸ்தலிபா போன்ற புனித இடங்களையும் படத்தில் காணலாம்.

haj haj.jpg1 haj.jpg1.jpg3

 

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team