பட்ஜடுக்கு ஆதரவாக 07 துரோகிகளும் வக்களித்தால் மு.கா, ம.கா நடவடிக்கை எடுக்குமா?

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ், முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தலைவர்களை தவிர்ந்த 07 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த முறையும் (05ஆவது அரசின் வாக்கெடுப்புக்கு) ஆதரவு வழங்கினால் அந்த கட்சிகளின் 07 துரோகிகளுக்கும் எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க...