ஹஜ் மற்றும் உம்ரா குழு நியமனம்!

புத்தசாசன, மத மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் அவர்களினால் 15.02.2023 ஆம் திகதி தொடக்கம் ஒரு வருட காலத்திற்கு முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்கள பணிப்பாளர் உள்ளடங்கலாக பின்வரும் அங்கத்தவர்கள் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா...

“முஸ்லிம் தலைமைகள் தேர்தலுக்கு அச்சப்படுகிறார்கள்” – இம்ரான்!

தற்போது தேர்தல் நடைபெறுமா? இல்லையா? என  சந்தேகம் காணப்படுவதாகவும் ஆளுங் கட்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கின்மை காரணமாக தேர்தலை நடாத்த அச்சப்படுவதாகவும் தேர்தலை நடாத்த அரசாங்கம் பயப்படுவதை போன்று முஸ்லிம் தலைமைகளும் தேர்தலுக்கு பயப்படுவதாக ...

26 வது இலங்கை வக்பு சபை நியமனம்!

1982 ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 33 மற்றும் 1962 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் திருத்தியமைக்கப்பட்ட 1956 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க வக்ப் சட்டத்தின் பிரிவு 5(1)...

பாடசாலைகள் நாளை மீண்டும் ஆரம்பம்!

அனைத்து அரச பாடசாலைகளும் மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைக்கான நாளை (20) திங்கட்கிழமை மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளன. நாளை ஆரம்பமாகும் மூன்றாம் தவணையின் மூன்றாம் கட்டம், எதிர்வரும் மார்ச் 24 ஆம் திகதி வரை தொடரும்...