5,000 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்குவதற்கான சுற்றறிக்கை வெளியானது..!

Read Time:15 Second

அரச சேவையாளர்களுக்கும், ஓய்வூதியம் பெறுநர்களுக்கும் மாதாந்தம் 5,000 ரூபா மேலதிக கொடுப்பனவு வழங்குவதற்கான சுற்றறிக்கை வெளியானது.

     

Previous post பொத்துவிலுக்கு ஒசுசல கேட்டால் சம்மாந்துறைக்கும் கிடைக்குமா..?
Next post Litro Gas பாவனையாளர்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு..!