டொக்டர் ஹப்ரத் வபாத் » Sri Lanka Muslim

டொக்டர் ஹப்ரத் வபாத்

IMG_20190615_091457

Contributors
author image

Editorial Team

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் முன்னாள் செயலாளர் நாயகமும், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான டொக்டர் ஹப்ரத் காலமானார்.

அவருடைய சுவன வாழ்வுக்காக நாம் அனைவரும் பிரார்த்திப்போம்.

Web Design by The Design Lanka