அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு பணிப்பு » Sri Lanka Muslim

அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு பணிப்பு

presi

Contributors
author image

Editorial Team

அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளதாக ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில் தெரிவித்துள்ளார்.

Web Design by The Design Lanka