பதவி விலகிய பிரதமர் ரணில் » Sri Lanka Muslim

பதவி விலகிய பிரதமர் ரணில்

IMG_20191120_175023

Contributors
author image

Editorial Team

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலக தீர்மானித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் முக்கிய அறிக்கை ஒன்றினையும் தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

Web Design by The Design Lanka