பாண் விலை 5 ரூபாயால் குறைப்பு » Sri Lanka Muslim

பாண் விலை 5 ரூபாயால் குறைப்பு

bread

Contributors
author image

Editorial Team

450 கிராம் நிறையுடைய பாணின் விலை, உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில், 5 ரூபாயால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என, இலங்கை பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Web Design by The Design Lanka