வெட் வரி செலுத்துவதற்கான கால எல்லை நீடிப்பு » Sri Lanka Muslim

வெட் வரி செலுத்துவதற்கான கால எல்லை நீடிப்பு

vat6

Contributors
author image

Editorial Team

பெப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதத்திற்கான வெட் செலுத்துவதற்காக கால எல்லை ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திகதி வரையில் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய வருமான வரி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது

Web Design by The Design Lanka